Náhradní plnění

Jsme zaměstnavatelem zaměstnávajícím přímým zaměstnáním v pracovním poměru více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím naplňujeme ustanovení § 81 odst. 2 písm. b zákona 435/2004 Sb. Nákupem našich služeb splňujete podmínky náhradního plnění. Čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců pravidelně zveřejňujeme v katalogu organizací zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením na integrovaném portálu MPSV.

Poskytnutí náhradního plnění odběrateli vždy potvrdíme a konkrétně projednáme. Odebrané služby vám potvrdíme vždy po ukončení kalendářního roku vystavením čestného prohlášení k odběru náhradního plnění spolu s výčtem daňových dokladů, na jejichž základě vám bylo náhradní plnění dodáno.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, má zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4 %. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby a to :

  1. Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru.

  2. Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

  3. Odvodem do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou osobu, o kterou nesplnil zaměstnavatel tuto povinnost.

Výše uvedené způsoby je možné kombinovat.

POZOR !

Náhradní plnění vám však může poskytnout pouze firma, která osoby se zdravotním postižením v počtu více než 50 % skutečně zaměstnává přímým zaměstnáním v pracovním poměru. Existuje bohužel však řada subjektů, které náhradní plnění poskytují formou přefakturace na služby či výrobky, které sami nevyrábějí či neposkytují. V konečném důsledku pak nese zodpovědnost za odběr tohoto fixního náhradního plnění odběratel. Doporučujeme proto ověřit si svého poskytovatele náhradního plnění dotazem u příslušného Úřadu práce či nahlédnutím do katalogu OZP na portálu MPSV.